Ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία ανωμαλιών του προσώπου και του στόματος που προκαλούνται από στραβά, συνωστισμένα ή προέχοντα δόντια ή από γνάθους που δεν ταιριάζουν αρμονικά μεταξύ τους. Η ορθοδοντική μπορεί να εφαρμοστεί σε οδοντικά προβλήματα όπως συνωστισμός, σύγκλιση, απόκλιση δοντιών και σε σκελετικά προβλήματα όπως όταν δεν έχει αναπτυχθεί ορθώς η χωροταξική σχέση της άνω και κάτω γνάθου.

Η έγκαιρη επίσκεψη σε ορθοδοντικό μπορεί να περιορίσει μελλοντικά προβλήματα με τα δόντια όπως η τερηδόνα, η περιοδοντικές νόσοι, προβλήματα ομιλίας, γενικότερα οδοντιατρικά προβλήματα. Πάντως αν τα προβλήματα διαγνωστούν εγκαίρως και σε νεαρή ηλικία μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Γιατί χρειάζεται ορθοδοντική θεραπεία;

Η ορθοδοντική θεραπεία έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την επιδείνωση πολλών προβλημάτων των δοντιών και του στοματογναθικού συστήματος και να αποδειχθεί σε τελική ανάλυση πιο ήπια μορφή θεραπείας σε σχέση με άλλες οδοντιατρικές πράξεις που μπορεί να απαιτηθούν αργότερα.

Ειδική κατηγορία ορθοδοντικής παρέμβασης,μπορεί να θεωρηθεί αυτή που προηγείται μιας προσθετικής απόκατάστασης (γέφυρας) με σκοπό να «σηκώσει» κάποιο δόντι που έχει γείρει ή να βελτιώσει γενικά τη θέση του, προκειμένου να διευκολυνθεί η σωστή κατασκευή της πρόσθεσης από τον Οδοντίατρο. Ακόμα μπορεί να ακολουθήσει την περιοδοντική θεραπεία,όταν τα πρόσθια,κυρίως, δόντια έχουν αραιώσει και μετακινηθεί μπροστά. Η Ορθοδοντική τότε,σε μικρό χρονικό διάστημα,μπορεί να τα επαναφέρει στη θέση τους,για καλύτερη αισθητική και λειτουργία.

Με τον γενικό όρο ανωμαλίες σύγκλεισης αναφερόμαστε:
  • στις ανωμαλίες θέσης των δοντιών (στραβά δόντια, συνωστισμός δοντιών, λάθος θέση ανατολής τους),
  • στα προβλήματα σύγκλεισης των οδοντικών τόξων (όταν ένα ή περισσότερα δόντια δεν «δαγκώνουν» σωστά),
  • • και στις σκελετικές δυσαρμονίες των γνάθων (η πάνω ή η κάτω γνάθος δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα τις ανωμαλίες σύγκλεισης και την κακή αισθητική του προσώπου). ( overjet, overbite,underbite)

Ορθοδοντικοί μηχανισμοί:

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει με κινητούς μηχανισμούς (μασελάκια), αλλά αυτοί οι μηχανισμοί διορθώνουν πολύ περιορισμένα (τοπικά) προβλήματα σε μικρές ηλικίες. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η ορθοδοντική απαιτεί ακίνητους μηχανισμούς(σιδεράκια), που δεν διορθώνουν μόνο τη θέση των δοντιών, αλλά και τη θέση των χειλέων και την αισθητική του προσώπου γενικότερα.

ФΠιο αισθητικά αποδεκτοί μηχανισμοί

Εκτός από τα μεταλλικά «σιδεράκια» που γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν πλέον πολλοί αισθητικοί μηχανισμοί στο χρώμα των δοντιών (λευκά σιδεράκια), τα γλωσσικά σιδεράκια και η τεχνική Ιnvisalign με διαφανείς νάρθηκες. Η κάθε τεχνική έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και αντενδείξεις, και η τελική απόφαση για το ποια θα εφαρμοστεί σε κάθε ασθενή, λαμβάνεται από τον ορθοδοντικό σε συνεργασία με τον ενήλικα ασθενή ή τον γονέα του ανήλικου ασθενή.