• Промена на стари пребоени или скршени пломби
 • Промена на стари амалгамски (метални) пломби со бели композитни пломби
 • Чистење на забен камен
 • Вадење на заби
 • Третман на коренски канали
 • Залевање на фисури и јамички

Emergency

 • Забоболка
 • Болка или оток
 • Кариес
 • Вадење на заб
 • Воспаление или крварење на гингивата
 • Скршени или напукнати заби
 • Лепење на скршена протеза