Иако на  пациентите оваа лезија не им е позната под името ,,клинести  дефекти" , голема е бројката од нив кои се јавуваат на стоматолог заради истата и се смета дека  е една од најчестите лезии од неинфективно потекло присутна меѓу пациентите. 

Platelen Rich Plasma (PRP ) Плазма богата со тромбоцити е нов пристап за регенерација и побрзо заздравување на ткивата во многу стоматолошки процедури и оралната хирургија,ПРП особено место зазема во пародонтологијата.

Бруксизам е парафункциона активност која подразбира стругање или стискање на забите во текот на денот или ноќта. Јачината на силите кои настануваат во текот на бруксизмот се многу појаки од обичното џвакање, затоа пациентите кои страдаат од бруксизам имаат последици на забите, потпорниот апарат и зглобовите.