Иако на  пациентите оваа лезија не им е позната под името ,,клинести  дефекти" , голема е бројката од нив кои се јавуваат на стоматолог заради истата и се смета дека  е една од најчестите лезии од неинфективно потекло присутна меѓу пациентите. 

Клинести дефекти ( анг. Abfraction)  e таква лезија кадешто губењето на забната структура и гингивата одат истовремено со што се формира еден карактеристичен дефект во форма на буквата V. Треба да се знае дека тој дефект не е кариес затоа што причината за неговото настанување не е од инфективно потекло односно бактериско потекло.

Оваа лезија на забната структура е најчесто асимптоматска,безболна, но неретко  знае да биде и проблематичната зона кога забот е подложен на ладно и топло.

Со тек на времето ако не се санира,забот станува поподложен на бактерии и се создава забен кариес. Во крајност се сведува на целосно губење на забната структура а со тоа и губење на самиот заб.

 

 

Причини за создавање на клинести дефекти се:

  • бруксизам ( шкрипење со забите)
  • малоклузии  (неправилна положба на забите)
  • загуба на минералната компонета на забот 

Тоа е сепак и мултифакториелна лезија која што не може да се најде вистинската причина за нејзиното настанување.

 

Третман на клинести дефекти:

Кога ќе се дијагностицираат навреме овие лезии,најчесто не е потребен никаков третман,но сепак нивното мониторирање е од клучна важност. Кога ќе се јават одредени симптоми,осетливост на забот на ладно и топло тогаш во склоп на терапија спаѓаат:

-ПЛОМБИ 

-НОЌНИ ШТИТНИЦИ ( СИЛИКОНСКИ ШТИТНИЦИ)

-ЗАБНА ПАСТА ЗА ОСЕТЛИВИ ЗАБИ

-ОРТОДОНТСКА ТЕРАПИЈА ( кога причината е неправилна положба на забите)

Како што прогредира степенот на загуба на забната структура така паралелно настанува и гингивална рецесија односно повлекување на ,,непцето".